Želim pomagati, želim sodelovati!

Dejavnost Računalniki za socialno ogrožene izvajamo prostovoljno in neprofitno ter v sodelovanju z mnogimi ter raznovrstnimi organizacijami. Vsaka pomoč in vsako novo sodelovanje nam olajša delo in omogoča boljše rezultate in učinke. Ti se kažejo v zmanjšanju odpada elektronske opreme ter v povečanju opremljenosti socialno ogroženih posameznikov in družin ter neprofitnih organizacij z računalniško opremo. Če želite podpreti našo dejavnost, če jo želite narediti vsaj malce tudi vašo, imate na voljo več možnosti, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Organizacije!

Sodelovanje z organizacijami sega v vse sektorje ne glede na tip organizacije (nevladne, javne, gospodarske; profitne in neprofitne). Sodelujemo z organizacijami s področja okoljevarstva, računalništva, socialnega skrbstva, prostovoljstva, izobraževanja in organizacijami ne glede na področje delovanja kot donatoricami rabljenih računalnikov. V prvi vrsti je namen sodelovanja sinergija rednih dejavnosti sodelujočih organizacij. Najbolj razviti obliki sodelovanja sta:  donacija rabljene računalniške opreme in posredovanje računalnikov prejemnikom družinam in posameznikom. Vedno pogosteje pa se srečujemo, predvsem z vašimi pobudami za nove oblike razvojnih sodelovanj. Več o tem na povezavi Razvojna sodelovanja.

Posamezniki!

Naša izkušnja s prostovoljskim delom je izjemno pozitivna. Ob naraščanju števila posameznikov, ki so želeli prispevati s svojim znanjem, časom in trudom, smo se v letu 2013 s pomočjo Slovenske filantropije odločili društvo registrirati kot prostovoljsko organizacijo. Sodelujoči posamezniki imamo z društvom urejene dogovore o prostovoljstvu, beležimo obseg in vsebino svojega dela ter sodelujemo pri njenem razvoju. V ljubljanski delavnici se nam pridružujejo tudi dijaki računalniških šol v okviru praktičnega usposabljanja z delom (PUD) in dijaki v okviru interesnih dejavnosti.

Če se želiš pridružiti ekipi prostovoljcev v obstoječih delavnicah, si poglej poglavje Kaj vse počnemo? Bi želel/a pomagati prostovoljcem v obstoječih zbirnih točkah ali sodelovati pri razvoju zbirnih točk v delavnice? Oglej si njihovo predstavitev. Sodeluješ lahko pri širitvi odprtega brezžičnega omrežja, glej Prosto do spleta.

Denarne in materialne donacije!

Denarne donacije društvo zbira glede na namen na TRR: SI56 6100 0000 4583 888. Gotovinske prostovoljne prispevke zbiramo v delavnicah in zbirnih točkah. Finančne donacije v prvi vrsti porabimo za tekoče stroške (najemnine, administrativne stroške, potrošni material, orodje, malice za prostovoljce, stroške prevoza ipd.). Prav nam pride vsak popust ob nakupih orodja, materiala, hrane in pijače.

Najbolj pa si želimo oziroma trenutno potrebujemo:

  • primernejšega prostora za delavnico v Ljubljani (z wc-jem, čajno kuhinjo in dnevno svetlobo),
  • kombi za prevoze računalniške opreme,
  • pohištvo za delavnice,
  • pokritja stroškov (prevoz, malica) za prostovoljce ipd.