Neprofitne organizacije kot prejemnice računalnikov

Prejemnice računalnikov so lahko tudi neprofitne organizacije. To so nevladne in javne ustanove (mladinski, medgeneracijski, okoljski in podobni centri, vrtci, šole, društva, zavodi ipd.), ki delujejo v skupno dobro, ne glede na področje delovanja. Edina kriterija organizacije prejemnice sta neprofitnost in delovanje v širšo družbeno korist, kamor sodi tudi pomoč posameznikom.

Nameni uporabe računalnikov, ki jih podarimo organizacijam, so različni. Nekatere organizacije računalnik potrebujejo za lastno delovanje, druge z njimi opremijo prostore namenjene njihovim uporabnikom ali obiskovalcem, lahko pa sodelujejo tudi kot posrednice in nam pomagajo pri predaji računalnikov socialno ogroženim posameznikom in družinam.

Poleg običajnih računalniških kompletov neprofitnim organizacijam pomagamo tudi s strežniško tehnologijo v okviru naše občasne aktivnosti Strežniki s srcem. V sodelovanju s sorodnimi organizacijami izvajamo tudi izobraževanja za neprofitne organizacije v podporo širjenju uporabe odprtokodnih računalniških rešitev in trajnostnega razvoja.

Če ste neprofitna organizacija in želite prejeti in/ali posredovati računalniško opremo, nam pišite na naslov racunalniki@duh-casa.si ali pa nas pokličite na telefon 068 154 063 ob delavnikih med 11. in 16. uro.