Projekt Računalniki za vse

SlikaZArv

Ob zaključku projekta

10-mesečni projekt Računalniki za vse (1. november 2014 – 31. avgust 2015) smo izvedli skupaj s partnerji CSD Sežana, Društvo za razvijanje prostovoljstva Novo mesto, Društvo LUGOS (ekipa Kiberpipe), Društvo Vez-je in neformalnim partnerjem, ekipo wlan slovenija.

Celotni upravičeni stroški projekta so znašali 22.175,02 €. Partnerstvo je prejelo donacijo Sklada NVO v višini 19.735,77 € oz. 89,00 % in zagotovilo lastni delež v znesku 2.439,25 € oz. 11,00 %. Večino sredstev, dobrih 10.000 € smo namenili nakupom raznovrstnega materiala, orodja, opreme in promocijo. Od tega smo približno 2.500 € namenili za hrano in pijačo na delavnicah in skupnih dogodkih. Stroški dela so znašali malo manj kot 7.000 €, od tega znaša lastni delež prostovoljnega dela 1.200 € in okvirno 2.500 € neto izplačil za delo. Potnih stroškov smo skupaj povrnili za dobrih 4.500 €.

Vse skupaj ne bi bilo mogoče brez donacije EGP in Norveškega sklada, a posebna zahvala gre CNVOS in REC, slovenskima organizacijama, ki sta nam bili v veliko pomoč pri realizaciji.

Rezultati

Skupaj smo izvedli 109 delavnic usposabljanja rabljene računalniške opreme, postavili 25 novih wlan točk in podarili skoraj 700 (načrtovanih je bilo 300) kosov računalniške opreme od tega približno 500 računalniških kompletov! Privabili smo 18 novih podjetij, ki so nam donirali računalniško opremo ter v sodelovanje privabili skupno 46 organizacij, ki jih predstavljamo na spletni strani kot donatorje, sodelujoče organizacije ali kot organizacije, ki posredujejo računalniško opremo socialno ogroženim posameznikom in družinam. V juniju 2015 smo izvedli tudi izobraževanje za nevladne organizacije na temo uporabe odprtokodnih računalniških rešitev in jim hkrati tudi podarili računalniške komplete. Rezultate v obliki dokumentov predstavljamo v nadaljevanju.

Trije protokoli:

Dva razvojna načrta:

Samoevalvacija:

Promocija – materiali:

Promocija – dogodki in objave:

Sodelovali smo na osrednjem dogodku ob mednarodnem dnevu zemlje v Novem mestu (april 2015), v Sežani na Festivalu proste volje, na okrogli mizi Mreže NVO-VID v Ljubljani (maj 2015), v juniju 2015 na dnevu Veseli dan prostovoljstva v Ljubljani in Eko festivalu Savinjček v Žalcu ter v avgustu na dogodku Oživela ulica v Kopru.

Medsektorska mreža in koalicija NVO:

Povzetek aktivnosti.pdf

Napovedna objava:

Osem mesečni projekt Računalniki za vse (RV) s pomočjo donacije EGP in Norveškega sklada izvajamo v letu 2014/2015 partnerske organizacije: Društvo za trajnostni razvoj Duh časa, CSD Sežana,Društvo za razvijanje prostovoljstva Novo mesto, Društvo LUGOS (ekipa Kiberpipe) in Društvo Vez-je v sodelovanju z neformalnim partnerjem wlan slovenija.”

Namen projekta je okrepiti razvoj dejavnosti Društva Vez-je in dejavnosti Računalniki za socialno ogrožene Društva Duh časa. Dejavnosti obsegata zbiranje rabljene računalniške opreme, njeno tehnično usposabljanje z namenom podariti jo socialno ogroženim, predvsem šolajočim, pa tudi neprofitnim organizacijam.

Zastavili smo si doseči sledeče razvojne cilje:

  • oblikovati protokole prejema rabljene računalniške opreme, brisanja podatkov s trdih diskov in predaje računališke opreme;
  • razviti in izvesti izobraževanje za nevladne organizacije na temo uporabe odprtokodnih računalniških rešitev;
  • oblikovati pet letni razvojni načrt;
  • vzpostavitev medsektorske mreže in koalicije nevladnih organizacij;

Ob tem načrtujemo podariti 300 računalnikov, postaviti 25 novih wlan točk, pridobiti nove donatorje rabljene računalniške opreme ter dejavnosti podpreti s promocijskimi aktivnostimi.

Donacija EGP in Norveškega sklada nam pomembno lajša delo pri kritju najnujnejših stroškov materiala in orodja. Prostovoljcem lahko v obdobju projekta zagotovimo vsaj kakšno kavico in prigrizek. Prostovoljcem, ki z lastnimi avtomobili prevažajo računalniško opremo, v tem času končno lahko povrnemo kilometrino. Posebej veseli smo, da nam donacija omogoča najem kombija, s katerim lahko redneje prevažamo računalniško opremo od donatorjev v delavnico v Ljubljani, iz delavnice usposobljeno opremo do prejemnikov in do izpostav dejavnosti, ki se razvijajo po Sloveniji.

Podprto s sredstvi finančnega mehanizma Norveški Sklad.

Barvna mala EGP-in-NOR-300x95