Razvojna sodelovanja

Pod razvojna sodelovanja štejemo vse aktivnosti, ki pripomorejo k dvigu učinkovitosti namena dejavnosti Računalniki za socialno ogrožene ter njeni vsebinski in geografski širitvi. Namen dejavnosti je večplasten:

 • zmanjšanje količine odpadkov elektronske opreme (Plan B za Slovenijo, delovna skupina učinkovita raba virov in odpadki);
 • strojno in programsko usposabljanje prejete računalniške opreme;
 • dvig opremljenosti socialno ogroženih posameznikov, družin ter neprofitnih organizacij z računalniško opremo;
 • dvig računalniške pismenosti prejemnikov in širše javnosti, s poudarkom na odprtokodni računalniški pismenosti;
 • podpora širjenju odprtega brezžičnega omrežja (Prosto do spleta, wlan slovenija);
 • podpora širjenju uporabe odprtokodnega pristopa, posebej na računalniškem področju v zasebnem in javnem sektorju (Mreža za vključujočo informacijsko družbo);
 • dvig kakovosti sodelovanja z donatorji in prejemniki računalniške opreme;
 • razvoj učinkovitosti delovnih procesov v posameznih delavnicah in zbirnih točkah,
 • geografska pokritost dejavnosti v Sloveniji;
 • oblikovanje protokolov oziroma procesov dela in njihov prosti dostop v podporo širitvi v Sloveniji in širše;
 • sodelovanje pri razvoju odprtokodnih računalniških rešitev in seveda
 • pomembno prispevati k spremembi, ki jo želimo videti v svetu!

Sodelovanja z organizacijami v grobem delimo na sodelovanja z organizacijami iz različnih sektorjev ter na sodelovanja z nevladnimi organizacijami (NVO). V nadaljevanju predstavljamo že vzpostavljene oblike sodelovanj, hkrati pa vašo organizacijo vabimo, da nam nove ideje o oblikah sodelovanj smelo predlagate.

Čisto vsako organizacijo vabimo, da:

 1. nam podari rabljeno računalniško opremo, ki je več ne potrebuje. Po naših izkušnjah je kar 90 % računalniške opreme, ki jo prejmemo od organizacij ob odpisih osnovnih sredstev, za našo dejavnost še vedno uporabne. Zavedamo se, da je varovanje podatkov za vas izjemnega pomena. Na podstrani Brisanje in varovanje podatkov natančno opisujemo postopek, ki ga pri tem uporabljamo. Seveda vam ob predaji donacije izdamo tudi potrdilo o opravljenem postopku.
 2. Našim uporabnikom, dolgoročno pa vsem prebivalcem Slovenije zelo koristi širitev brezžičnega omrežja. Organizacije ste zelo učinkovit člen te širitve tako s samo postavitvijo t. i. wlan točk, kot z delitvijo vaših izkušenj. Posebej ste vabljene organizacije, ki imate možnost točko postaviti na višini, na primer na oknu v višjih nadstropjih ali na strehi višjih stavb. Ste vedeli, da imajo prebivalci Haloz v večji meri dostop do interneta prav zaradi dela neformalne skupine prostovoljcev, wlan slovenije?
 3. Dober glas – še vedno ali celo še hitreje – gre v deveto vas. Dejavnosti Računalniki za socialno ogrožene je dobila pravi zagon, ko ste se k sodelovanju priključile organizacije donatorice računalniške opreme. Ker čisto vsak atom šteje, smo za vas pripravili posebno podstran, kjer, če želite, z veliki veseljem objavimo vaš logotip in povezavo na vašo spletno stran. Prepričani smo, da je za marsikatero organizacijo naše sodelovanje smiselna referenca v okviru vašega družbeno odgovornega delovanja. Na seznam vključene organizacije sodelujejo tudi v naši medsektorski mreži.

Medsektorska mreža RSO

Vse organizacije, ki so objavljene na naši spletni strani kot sodelujoče organizacije, so članice medsektorske mreže dejavnosti Računalniki za socialno ogrožene (RSO). Osnovni namen mreže je razvijati sinergijo osnovnih dejavnosti sodelujočih organizacij. Poleg zgoraj predstavljenih oblik vas organizacije vabimo tudi k

 1. sodelovanju kot organizacija posrednica med našo dejavnostjo in socialno ogroženimi posamezniki ter družinami, končnimi prejemniki računalnikov. V Društvu Duh časa nismo usposobljeni za socialnoskrbstvene storitve. Zato si želimo čimveč sodelovanja z organizacijami, kot ste Centri za socialno delo, Rdeči križ, Karitas ipd. pa tudi z organizacijami, ki izvajate občasne humanitarne akcije. Vašo vlogo smo podrobneje predstavili na podstrani Vloga organizacij posrednic, ogledate pa si lahko tudi seznam organizacij posrednic, s katerimi že sodelujemo.
 2. Organizacije s področja usposabljanja in izobraževanja, posebej šole, ki izobražujete na področju računalništva vabimo k sodelovanju pri vključevanju mladih v dejavnost Računalniki za socialno ogrožene v obliki praktičnega usposabljanja z delom (PUD) in izvajanja interesnih dejavnosti oziroma obveznih izbirnih vsebin. Poleg vključevanja posameznikov v delo delavnic, smo pripravili tudi vsebine za izvajanje na vaši šoli (Katalog …).
 3. Sodelovanja se razvijajo tudi na drugih področjih. OŠ Bičevje v Ljubljani nam nudi prostor za izvajanje delavnic, v Mariboru delavnica gostuje v Pekarni. S Kiberpipo, Lugosom in wlan slovenije sodelujemo pri razvoju računalniških rešitev in izobraževanja za nevladne organizacije. Z Društvom Vez-je si delimo izkušnje. Sodelujemo z Block d.o.o. in Interseroh d.o.o., ki nam pomagata z brezplačnim odvozom končnih odpadkov računalniške opreme. Podjetje Misol d.o.o. nam posoja delavnico s specifičnim orodjem za popravilo tiskalnikov ter omogoča ugoden nakup materiala. Center za socialno delo Sežana nam pomaga pri razvoju sodelovanja z organizacijami posrednicami, DRPD Novo mesto raziskuje možnosti za postavitev delavnice na Dolenjskem. Neprofitne organizacije, četudi ne iz nevladnega sektorja, pa so lahko tudi uporabnice naših storitev.

Koalicija nevladnih organizacij

Povezovanje nevladnih organizacij v okviru dejavnosti Računalniki za socialno ogrožene se odvija na področju okoljevarstva, odprtokodnih računalniških in informacijskih rešitev, prostovoljskega dela in humanitarne pomoči. Večina sodelovanj je že predstavljenih zgoraj, saj se v vsebinskem smislu sodelovanja ne glede na sektor organizacij prepletajo. Posebej pa naj izpostavimo sledeče:

 1. Nevladne organizacije ste lahko uporabnice naših storitev, kar predstavljamo na podstrani Organizacije prejemnice. Že s tem sodelujete pri doseganju ciljev naše dejavnosti, posebej na področju širjenja uporabe in informiranja o odprtokodnih računalniških rešitev, ter ste s svojimi izkušnjami in povratnimi informacijami pomemben partner pri razvoju novih rešitev.
 2. Dejavnost Računalniki za socialno ogrožene kar kliče po širitvi v vse slovenske regije. Tako kot posameznike tudi organizacije vabimo k vzpostavitvi zbirne točke ali delavnice v vašem okolju. Ne glede na vašo osnovno dejavnost in izkušnje smo vam na voljo v vseh fazah razvoja. Našo dejavnost namreč razvijamo z mislijo, željo posredovati vse naše izkušnje in znanje posameznikom in organizacijam, s katerimi bomo skupaj dejavnost pripeljali najprej v vsako slovensko regijo in seveda tudi preko meja.

Sodelovanje v medsektorski mreži in koaliciji nevladnih organizacij bomo krepili za občasnimi novicami o razvoju dejavnosti Računalniki za socialno ogrožene.